-un viatge-Hi conviuen més d'un color de pell,
més d'una fe,
més d'uns costums,
més d'una gastronomia,
més d'una llengua,
més d'una nacionalitat.

El Raval és un viatge.